2023 Gwobrau Digwyddiad wedi’i Ohirio

Rydym wedi cael gwybod gan Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd y bydd y brif neuadd ar gau am chwe mis o fis Hydref 2023 ar gyfer gwaith adnewyddu hwyr. Rydym wedi gweithio gyda Cwrdd Caerdydd i geisio dod o hyd i leoliad arall addas ar gyfer y Gwobrau Gofal. Yn anffodus nid yw hyn wedi bod yn bosibl ac felly gyda gofid a thristwch bydd yn rhaid i ni ohirio gwobrau eleni. Rydym yn dal i weithio i ddod o hyd i ddewis arall a byddwn yn cadarnhau’r dyddiad cyn gynted â phosibl. Mae’n ddrwg iawn gennym am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi a diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Gwyliwch y gofod hwn am fanylion y digwyddiad sydd wedi’i aildrefnu.

Bydd yr holl enwebiadau sydd wedi’u cyflwyno a’u derbyn yn cael eu cario ymlaen yn awtomatig a gall pobl enwebu o hyd nes bod gennym ddyddiad arall ar gyfer y gwobrau.