Dod yn ffrind

Gallwch CHI gael dweud eich dweud ar gynnwys a chyfeiriad y digwyddiad yn y dyfodol.  Diolch i’ch rhoddion a’ch cyfranogiad, byddwch yn cael manteision eraill hefyd:

  • Derbyn newyddion a’r diweddaraf am Fforwm Gofal Cymru a’r Gwobrau gydol y flwyddyn
  • Ein helpu i godi proffil y Gwobrau
  • Mynegi eich barn a’ch syniadau ar yr hyn y gallai’r Gwobrau ei wneud
  • Lledaenu dylanwad ac apêl y Gwobrau
  • Mwynhau blaenoriaeth wrth archebu seddau yng Nghinio’r Gwobrau
  • Derbyn bathodyn deniadol ‘Cyfaill Gwobrau Gofal Cymru’.
  • Mae’r Gwobrau wedi’u cynnal ers 16 mlynedd a daw’r enwebeion a’r enillwyr o bob rhan o Gymru.. Daw’r Cyfeillion yn rhan hanfodol o godi proffil y 80,000 o weithwyr gofal ledled Cymru.

Ymunwch â ni a sicrhau dyfodol y Gwobrau a’ch rhan chi ynddyn nhw.

I ymuno, cliciwch yma