Oriel 2022

Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol

Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo

Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl

Covid Heroes – Best Health Board supporting The Care Sector

Covid Heroes – Best Local Authority supporting The Care Sector

Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Byw â Chymorth neu Fyw Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl

Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu

Gwobr Nyrs Y Flwyddyn

Gwobr Ymarferydd Byw â Chymorth neu Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

Gwobr Ymrwymiad i Ansawdd o Lletygarwch

Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol a Diwedd Oe

Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia

Gwobr Gwasanaeth Eithriadol

Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon

Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl

Gwobr Peter Clarke am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc

*Gwobr Sefydliad Bryn Terfel Am Hyrwyddo’r Celfyddydau Mewn Gofal Cymdeithasol

*Gwobr Urddas Mewn Gofal

*Spirit of Care

*Gwobr Llwyddiant Gydol Oes Craig Thomas

*ALL OF THE ABOVE AWARDS WERE ANNOUNCED ON THE EVENING