Enillwyr 2019

1 Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Hannah Carpanini Monmouth County Borough Council Social Worker Aur
Corey Leigh Edwards Accomplish Group Regional Healthcare Trainer Arian
Simon Hughes Branas Isaf Residential Support Worker Efydd

2 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Victoria Popple Hafod Care Chef Arian
Delyth Taylor Gwyddfor Residential Ltd Chef Aur
Jamie Farrell HC-One Head Chef Efydd

3 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Marie Smith Gwynedd & Anglesey Shared Lives Shared Lives Enabler Arian
Michelle Martin M&D Care Clinical Director Aur
Caroline Ross-Downie PSS (Person Shaped Support) Wales PSS Shared Lives Carer Efydd

4 Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Byw â Chymorth neu Fyw Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Rose Brown SE Wales Shared Lives Scheme, Caerphilly CB Council Shared Lives Scheme Manager Arian
Nick Evans Cymryd Rhan Chief Executive Officer Aur

5 Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Mathew Jones Caron Group Registered Care Home Manager Aur
Stuart Davies Pobl General Manager Arian

6 Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Claire Aston Aneurin Bevan University Health Board Divisional Nurse & Head of Long Term Complex Care Aur
Sion Page Integra Community Living Options Senior Support & Rehabilitation Practitioner Arian
Sarah Jones Accomplish Group Learning & Development Officer Efydd

7 Gwobr Nyrs Y Flwyddyn

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Alison Jones Cariad Care Homes Ltd Nurse Aur
Alison Williams Barchester Healthcare Head of Unit Arian
Claire Wilson Ludlow Street Healthcare Clinical Lead Aur

8 Gwobr Ymarferydd Byw â Chymorth neu Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Alison Amos Cartref Ni Support Worker Efydd
Helen Grimston Cartref Ni Support Worker Arian
Rita Martin Q-Care Ltd Support Worker Aur

9 Gwobr Ymrwymiad i Ansawdd o Lletygarwch

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Julie Michael Caron Group Head Housekeeper Efydd
Wayne Barry Osborne Care Homes Ltd Maintenance Assistant Aur
Leighton Griffiths Linc-Cymru Housing Association Facilities Assistant Arian

10 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol a Diwedd Oe

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Sharon Ainsley ArianCrest Group RGN Nurse Arian
Sian Mizen Handsale Ltd Registered Nurse Aur
Nicola Williams Pineshield Health & Social Care Services Fieldcare Supervisor Efydd
Joyce Bellingham St Kentigern Hospice Hospice Manager Efydd

11 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Elizabeth Lewis College Fields Nursing Home Care Assistant / Well Being Champion Aur
Helen Bevan Pobl Team Leader Arian

12 Gwobr Gwasanaeth Eithriadol

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Julie Sheen Hallmark Care Homes Care Assistant Efydd
Lowri Blackmore Cyngor Gwynedd Registered Manager – Shared Lives Aur
Elizabeth Vickers Lougher Home Care Ltd Care Worker Arian

13 Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Jordan Probert Sense Cymru Intervenor & Team Leader Efydd
Chrissie McKenna PSS (Person Shaped Support) Wales PSS Shared Lives Carer Efydd
Lisa Morgan Dimensions Cymru Performance Coach & Behaviour Consultant Aur
Lily Chapman Hallmark Care Homes Lifestyle Coordinator Arian

14 Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Lauren Davies POBL Team Leader Arian
Daniel Squire Branas Isaf Team Leader Aur
Ann Ridgway Pobl Care Team Worker Efydd

15. Gwobr Sefydliad Bryn Terfel Am Hyrwyddo’r Celfyddydau Mewn Gofal Cymdeithasol

Organisation Person receiving Gwobr
Arts & Business Cymru. Receiving the Award on behalf of Arts & Business Cymru is Rachel Jones, Chief Executive Officer Aur

16 Gwobr Peter Clarke am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Shirley Johnson Branas Isaf Team Leader Aur

17. Gwobr Llwyddiant Gydol Oes Craig Thomas

Enw Organisation Gwobr
Paula Abbandonatto Vibe PR & A-Sisterhood Charity Aur

18. Gwobr Urddas Mewn Gofal

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Hannah Carpanini Monmouth County Borough Council, Adult Disability Service Social Worker Aur
Alison Jones Plasgwyn Nursing Home, Cariad Care Homes Ltd Nurse Aur
Claire Wilson Pinetree Hospital, Ludlow Street Healthcare Clinical Lead Aur

19. Gwobr Ysbryd Gofal

Enw Man Gwaith Swydd Gwobr
Claire Aston Aneurin Bevan University Health Board Divisional Nurse & Head of Long Term Complex Care Aur