Cyfleoedd Eraill

Gall busnesau a sefydliadau gymryd rhan yng Ngwobrau Gofal Cymru mewn cymaint o ffyrdd, mae rhoddion heblaw arian yn cael llawn cymaint o groeso, dyma rai enghreifftiau a allai fod o ddiddordeb:

Y Rhaglen Swyddogol                              £5000

Llety i Enwebeion                                      £5000 (bydd pob enwebai yn cael llety yn rhad ac am ddim)

Y Cyflwynydd                                             £3000 – £5000

Placiau’r Gwobrau                                     £3000

Derbyniad Diodydd                                    £2000

Lletygarwch i’r Enwebeion                        £2000 (mae pob enwebai’n westai‘r Seremoni Wobrwyo)

Y Blodau                                                      £500

Y Ffotograffydd                                           £500

Diddanwr                                                       £500

Posteri                                                           £450

Noddi Enwebai Unigol                                   £200

Bydd pob sefydliad a fydd yn cefnogi Gwobrau Gofal Cymru yn mwynhau’r manteision canlynol:

    • Cydnabyddiaeth am gefnogi’r sector gofal annibynnol yng Nghymru a’i gweithlu ymroddedig ar y cyfnod tyngedfennol hwn.
    • Manylion yn y defnydd hyrwyddo ar y noson.
    • Enw ar wefan Fforwm Gofal Cymru