Categorïau

Dyma’r categorïau y gallwch chi eu dewis ar gyfer enweb. Gallwch glicio ar bob un isod i gael rhagor o wybodaeth. Os byddwch yn enwebu mewn mwy nag un categori, mae’n rhaid llenwi ffurflen wahanol ar gyfer pob un drwy’r Dudalen Enwebu Arlein.

 1. Gwobr Ymarferydd Byw  Chymorth Neu Mewn Grŵp Bychan Yn Y Gymuned
  – Noddwr i’w gadarnhau
 2. Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl
  – Noddwr i’w gadarnhau
 3. Gwobr Arweinyddiaeth A Rheolaeth Mewn Byw  Chymorth Neu Fyw Mewn Grŵp Bychan Yn Y Gymuned
  – Noddwr i’w gadarnhau
 4. Gwobr Arweinyddiaeth A Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl
  – Noddwr i’w gadarnhau
 5. Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon
  – Noddwr i’w gadarnhau
 6. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo
  – Noddwr i’w gadarnhau
 7. Gwobr Peter Clarke Am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau I Blant A Phobl Ifanc
  – Noddwr i’w gadarnhau
 8. Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu
  – Noddwr i’w gadarnhau
 9. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia
  – Noddwr i’w gadarnhau
 10. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol A Diwedd Oe
  – Noddwr i’w gadarnhau
 11. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl
  – Noddwr i’w gadarnhau
 12. Gwobr Ymrwymiad I Ansawdd O Ran Cynnal A Chadw Cartref A Lletygarwch
  – Noddwr i’w gadarnhau
 13. Gwobr Gwasanaeth Eithriadol
  – Noddwr i’w gadarnhau
 14. Gwobr Nyrs Y Flwyddyn
  – Noddwr i’w gadarnhau
 15. Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol
  – Noddwr i’w gadarnhau

Y Gwobrau Arbennig*

*Dim Yn Derbyn Enwebiadau

 1. Gwobr Llwyddiant Gydol Oes Craig Thomas
  – Noddwr i’w gadarnhau
 2. Gwobr Urddas Mewn Gofal
  – Noddwr i’w gadarnhau
 3. Gwobr Ysbryd Gofal
  – Noddwr i’w gadarnhau