Categorïau

Dyma’r Categorïau Y Gallwch Chi Eu Dewis Ar Gyfer Enwebu, Gallwch Glicio Ar Bob Un Isod I Gael Rhagor O Wybodaeth. Os Byddwch Yn Enwebu Mewn Mwy Nag Un Categori, Mae’n Rhaid Llenwi Ffurflen Wahanol Ar Gyfer Pob Un Drwy’r Dudalen Enwebu Arlein.

 1. Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol
  – Noddwyd gan Coleg Cambria
 2. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo
  – Noddwyd gan Hc-One
 3. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl
  – Noddwyd gan Morgan La Roche
 4. Gwobr Arweinyddiaeth A Rheolaeth Mewn Byw  Chymorth Neu Fyw Mewn Grŵp Bychan Yn Y Gymuned
  – Noddwyd gan Cartref Ni & Home Instead Senior Care
 5. Gwobr Arweinyddiaeth A Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl
  – Noddwyd gan Christie & Co.
 6. Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu
  – Noddwyd gan City & Guilds & Wjec Consortium
 7. Gwobr Nyrs Y Flwyddyn
  – Noddwyd gan Ontex Uk
 8. Gwobr Ymarferydd Byw  Chymorth Neu Mewn Grŵp Bychan Yn Y Gymuned
  – Noddwyd gan Educ8
 9. Gwobr Ymrwymiad I Ansawdd O Ran Cynnal A Chadw Cartref A Lletygarwch
  – Noddwyd gan Hoop Recruitment & Power Direct Ltd.
 10. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol A Diwedd Oe
  – Noddwyd gan Hallmark Care Homes
 11. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia
  – Noddwyd gan All Care South Wales & College Fields Nursing Home
 12. Gwobr Gwasanaeth Eithriadol
  – Noddwyd gan Silvercrest Group
 13. Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon
  – Noddwyd gan Boots Health Care
 14. Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl
  – Noddwyd gan Barchester Healthcare

Y Gwobrau Arbennig – Dim Yn Derbyn Enwebiadau

15. Gwobr Sefydliad Bryn Terfel Am Hyrwyddo’r Celfyddydau Mewn Gofal Cymdeithasol
– Noddwyd gan Pendine Arts and Community Trust

16. Gwobr Peter Clarke Am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau I Blant A Phobl Ifanc
– Noddwyd gan Caron Group

17. Gwobr Llwyddiant Gydol Oes Craig Thomas
(announced on the night )
– Noddwyd gan Harlech Foodservice

18. Gwobr Urddas Mewn Gofal
(announced on the night )
– Noddwyd gan LLywodraeth Cymru

19. Gwobr Ysbryd Gofal
(announced on the night )
– Noddwyd gan Dormy Care Communities