Categorïau

Dyma’r categorïau y gallwch chi eu dewis ar gyfer enweb. Gallwch glicio ar bob un isod i gael rhagor o wybodaeth. Os byddwch yn enwebu mewn mwy nag un categori, mae’n rhaid llenwi ffurflen wahanol ar gyfer pob un drwy’r Dudalen Enwebu Arlein.

 1. Ymarferydd Gofal Byw â Chymorth
  – Noddwyd gan Educ8 Training
 2. Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl
  – Noddwr i’w gadarnhau
 3. Gwobr Arweinyddiaeth A Rheolaeth Mewn Byw  Chymorth Neu Fyw Mewn Grŵp Bychan Yn Y Gymuned
  – Noddwyd gan Cartref Ni & Zenergi Ltd
 4. Gwobr Arweinyddiaeth A Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl
  – Noddwyd gan Christie & Co.
 5. Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon
  – Noddwyd gan Boots Care Services
 6. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo
  – Noddwr i’w gadarnhau
 7. Gwobr Peter Clarke Am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau I Blant A Phobl Ifanc
  – Noddwr i’w gadarnhau
 8. Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu
  – Noddwyd gan City & Guilds/WJEC Consortium
 9. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia
  – Noddwyd gan All Care South Wales & College Fields Nursing Home
 10. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol A Diwedd Oe
  – Noddwyd gan Hallmark Care Homes
 11. Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl
  – Noddwyd gan Safe Hands Recruitment
 12. Gwobr Ymrwymiad I Ansawdd O Ran Cynnal A Chadw Cartref A Lletygarwch
  – Noddwyd gan Care Home Life
 13. Gwobr Gwasanaeth Eithriadol
  – Noddwr i’w gadarnhau
 14. Gwobr Nyrs Y Flwyddyn
  – Noddwyd gan Ontex UK
 15. Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol
  – Noddwr i’w gadarnhau

Y Gwobrau Arbennig*

*Dim Yn Derbyn Enwebiadau

  1. Gwobr Llwyddiant Gydol Oes Craig Thomas
   – Noddwyd gan HC-One
  2. Gwobr Ysbryd Gofal
   – Noddwyd gan Dormy Care Communities
  3. Gwobr Urddas Mewn Gofal
   – Noddwyd gan Llywodraeth Cymru
  4. The Sir Bryn Terfel Foundation Wales Care Award For Promoting The Arts In Social Care
   – sponsored by PACK Pendine Arts and Community Trust