Trefnwyr Gwobrau Blynyddol Gofal Cymru

Mae Fforwm Gofal Cymru’n cynrychioli 450+ o gartrefi gofal, cartrefi nyrsio a darparwyr gofal iechyd cymdeithasol annibynnol eraill ledled Cymru.

Mae Fforwm Gofal Cymru’n cefnogi aelodau i ddarparu gofal cymdeithasol o ansawdd da ac urddas i bawb, maen nhw’n rhannu  ymarfer gorau ac adnoddau, yn gweithio i ddylanwadu ar ffurfwyr polisi, yn hyrwyddo  Urddas Mewn Gofal, yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar  ddeddfwriaeth ac yn darparu  hyfforddiant i’n haelodau.