Noddwyr a Phartneriaid

Mae Noddwyr a Phartneriaid yn chwarae rhan ganolog yng Ngwobrau Gofal Cymru.   Hebddoch chi, ni fyddai modd cynnal y digwyddiad unigryw hwn.

Mae Fforwm Gofal Cymru’n cyrraedd ei aelodau a chynulleidfa ehangach ledled y sector gofal yn rheolaidd drwy’r flwyddyn.   Mae yna sawl cyfle i ddod yn bartner ar gael i gyflenwyr yn y sector gofal ac i randdeiliaid y diwydiant a fydd yn sicrhau y bydd eu llais yn cael ei glywed.

Drwy gefnogi Gwobrau Gofal Cymru byddwch hefyd yn elwa o gyfle unigryw ac effeithiol i hyrwyddo eich sefydliad:

  • Gwella eich brand drwy ei gysylltu â gofal yn y gymuned
  •  Cyrraedd cynulleidfaoedd rhanbarthol a chenedlaethol drwy ymgyrch bellgyrhaeddol y Gwobrau yn y cyfryngau
  • Cyrraedd 80,000 o weithwyr yn y sector gofal ym mhob rhan o Gymru
  • Gosod eich cwmni wrth galon y gymuned gofal – cael eich gweld yn cefnogi’r sector
  • Gwneud argraff barhaol ar gleientiaid a staff yng nghinio Gwobrau Gofal Cymru yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

I ganfod rhagor, cysylltwch â davina@sbarc.net neu ffoniwch 01248 717 903