Oriel 2019

1 Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol

2 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo

3 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl

4 Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Byw â Chymorth neu Fyw Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

5 Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl

6 Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu

7 Gwobr Nyrs Y Flwyddyn

8 Gwobr Ymarferydd Byw â Chymorth neu Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

9 Gwobr Ymrwymiad i Ansawdd o Lletygarwch

10 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol a Diwedd Oe

11 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia

12 Gwobr Gwasanaeth Eithriadol

13 Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon

14 Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl

15. Gwobr Sefydliad Bryn Terfel Am Hyrwyddo’r Celfyddydau Mewn Gofal Cymdeithasol

16 Gwobr Peter Clarke am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc

17. Gwobr Llwyddiant Gydol Oes Craig Thomas

18. Gwobr Urddas Mewn Gofal

19. Gwobr Ysbryd Gofal