Rownd Derfynol 2019

1 Gwobr Newydd-Ddyfodiad Eithriadol

Enw Sefydliad Lleoliad
Hannah Carpanini Cyngor Sir Fynwy Mynwy
Corey Leigh Edwards Accomplish Group Abertawe
Simon Hughes Branas Isaf Sir Ddinbych

2 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Arlwyo

Enw Sefydliad Lleoliad
Victoria Popple Hafod Care Caerdydd
Delyth Taylor Gwyddfor Residential Ltd Ynys Môn
Jamie Farrell HC-One Caerdydd

3 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Anabless Ac Iechyd Meddwl

Enw Sefydliad Lleoliad
Marie Smith Gwynedd & Ynys Môn Shared Lives Gwynedd
Michelle Martin M&D Care Sir Gaerfyrddin
Caroline Ross-Downie PSS (Person Shaped Support) Wales Conwy

4 Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Byw â Chymorth neu Fyw Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

Enw Sefydliad Lleoliad
Rose Brown SE Wales Shared Lives Scheme, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerffili
Nick Evans Cymryd Rhan Powys

5 Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Mewn Gwasanaethau Gofal Preswyl

Enw Sefydliad Lleoliad
Mathew Jones Caron Group Bro Morgannwg
Stuart Davies Pobl Castell-nedd

6 Gwobr Ymrwymiad I Hyfforddi A Datblygu’r Gweithlu

Enw Sefydliad Lleoliad
Claire Aston Aneurin Bevan University Health Board Sir Fynwy
Sion Page Integra Community Living Options Sir Gaerfyrddin
Sarah Jones Accomplish Group Abertawe

7 Gwobr Nyrs Y Flwyddyn

Enw Sefydliad Lleoliad
Alison Jones Cariad Care Homes Ltd Gwynedd
Alison Williams Barchester Healthcare Abertawe
Claire Wilson Ludlow Street Healthcare Caerdydd

8 Gwobr Ymarferydd Byw â Chymorth neu Mewn Grŵp Bychan yn y Gymuned

Enw Sefydliad Lleoliad
Alison Amos Cartref Ni Sir Ddinbych
Helen Grimston Cartref Ni Sir Ddinbych
Rita Martin Q-Care Ltd Sir Fynwy

9 Gwobr Ymrwymiad i Ansawdd o Lletygarwch

Enw Sefydliad Lleoliad
Julie Michael Caron Group Pen-y-bont ar Ogwr
Wayne Barry Osborne Care Homes Ltd Rhondda Cynon Taf
Leighton Griffiths Linc-Cymru Housing Association Casnewydd

10 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Lliniarol a Diwedd Oe

Enw Sefydliad Lleoliad
Sharon Ainsley SilverCrest Group Abertawe
Sian Mizen Handsale Ltd Port Talbot
Nicola Williams Pineshield Health & Social Care Services Caerdydd
Joyce Bellingham St Kentigern Hospice Sir Ddinbych

11 Gwobr Rhagoriaeth Mewn Gofal Demensia

Enw Sefydliad Lleoliad
Elizabeth Lewis College Fields Nursing Home Bro Morgannwg
Helen Bevan Pobl Port Talbot

12 Gwobr Gwasanaeth Eithriadol

Enw Sefydliad Lleoliad
Julie Sheen Hallmark Care Homes Merthyr Tydfil
Lowri Matulla Cyngor Gwynedd Gwynedd
Elizabeth Vickers Lougher Home Care Ltd Sir Fynwy

13 Gwobr Hyrwyddo Bywydau Bodlon

Enw Sefydliad Lleoliad
Jordan Probert Sense Cymru Caerffili
Chrissie McKenna PSS (Person Shaped Support) Wales Conwy
Lisa Morgan Dimensions Cymru Caerdydd
Lily Chapman Hallmark Care Homes Caerdydd

14 Gwobr Ymarferydd Gofal Preswyl

Enw Sefydliad Lleoliad
Lauren Davies POBL Castell-nedd
Daniel Squire Branas Isaf Sir Ddinbych
Ann Ridgway Pobl Port Talbot

15. The Sir Bryn Terfel Foundation Award

(announced on the night )

16 Gwobr Peter Clarke am Hyrwyddo Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc

Enw Sefydliad Lleoliad
Shirley Johnson Branas Isaf Sir Ddinbych

17. The Craig Thomas Lifetime Achievement Award

(announced on the night )

18. The Dignity In Care Award

(announced on the night )

19. The Spirit Of Care Award

(announced on the night )