Categorïau

Dyma’r categorïau y gallwch chi eu dewis ar gyfer enwebu, gallwch glicio ar bob un isod i gael rhagor o wybodaeth. Os byddwch yn enwebu mewn mwy nag un categori, mae’n rhaid llenwi ffurflen wahanol ar gyfer pob un drwy’r dudalen enwebu arlein.

 1. GWOBR NEWYDD-DDYFODIAD EITHRIADOL
 2. GWOBR RHAGORIAETH MEWN ARLWYO
 3. GWOBR RHAGORIAETH MEWN GWASANAETHAU ANABLESS AC IECHYD MEDDWL
 4. GWOBR ARWEINYDDIAETH A RHEOLAETH MEWN BYW Â CHYMORTH NEU FYW MEWN GRŴP BYCHAN YN Y GYMUNED
 5. GWOBR ARWEINYDDIAETH A RHEOLAETH MEWN GWASANAETHAU GOFAL PRESWYL
 6. GWOBR YMRWYMIAD I HYFFORDDI A DATBLYGU’R GWEITHLU
 7. GWOBR NYRS Y FLWYDDYN
 8. GWOBR YMARFERYDD BYW Â CHYMORTH NEU MEWN GRŴP BYCHAN YN Y GYMUNED
 9. GWOBR YMRWYMIAD I ANSAWDD O RAN CYNNAL A CHADW CARTREF A LLETYGARWCH
 10. GWOBR RHAGORIAETH MEWN GOFAL LLINIAROL A DIWEDD OE
 11. GWOBR RHAGORIAETH MEWN GOFAL DEMENSIA
 12. GWOBR GWASANAETH EITHRIADOL
 13. GWOBR PETER CLARKE AM HYRWYDDO RHAGORIAETH MEWN GWASANAETHAU I BLANT A PHOBL IFANC
 14. GWOBR HYRWYDDO BYWYDAU BODLON
 15. GWOBR YMARFERYDD GOFAL PRESWYL

Y GWOBRAU ARBENNIG – DIM YN DERBYN ENWEBIADAU

16. GWOBR SEFYDLIAD BRYN TERFEL AM HYRWYDDO’R CELFYDDYDAU MEWN GOFAL CYMDEITHASOL

17. GWOBR LLWYDDIANT GYDOL OES CRAIG THOMAS

18. GWOBR URDDAS MEWN GOFAL

19. GWOBR YSBRYD GOFAL