Categrïau

Dyma’r categorïau y gallwch chi eu dewis ar gyfer enwebu, gallwch glicio ar bob un isod i gael rhagor o wybodaeth.  Os byddwch yn enwebu mewn mwy nag un categori, mae’n rhaid llenwi ffurflen wahanol ar gyfer pob un drwy’r  dudalen enwebu arlein.

  1. GWOBR NEWYDD-DDYFODIAD EITHRIADOL
  2. GWOBR IECHYD A DIOGELWCH GOFAL CYMDEITHASOL
  3. GWOBR RHAGORIAETH MEWN ARLWYO
  4. GWOBR RHAGORIAETH MEWN GWASANAETHAU ANABLESS AC IECHYD MEDDWL
  5. GWOBR ARWEINYDDIAETH A RHEOLAETH MEWN BYW Â CHYMORTH NEU FYW MEWN GRŴP BYCHAN YN Y GYMUNED
  6. GWOBR ARWEINYDDIAETH A RHEOLAETH MEWN GWASANAETHAU GOFAL PRESWYL
  7. GWOBR YMRWYMIAD I HYFFORDDI A DATBLYGU’R GWEITHLU
  8. GWOBR NYRS Y FLWYDDYN
  9. GWOBR YMARFERYDD BYW Â CHYMORTH NEU MEWN GRŴP BYCHAN YN Y GYMUNED

10. GWOBR YMRWYMIAD I ANSAWDD O RAN CYNNAL A CHADW CARTREF A LLETYGARWCH 

11. GWOBR RHAGORIAETH MEWN GOFAL LLINIAROL A DIWEDD OE 

12. GWOBR RHAGORIAETH MEWN GOFAL DEMENSIA

13. GWOBR GWASANAETH EITHRIADOL

14. GWOBR PETER CLARKE AM HYRWYDDO RHAGORIAETH MEWN GWASANAETHAU I BLANT A PHOBL IFANC  

15. GWOBR HYRWYDDO BYWYDAU BODLON

16. GWOBR YMARFERYDD GOFAL PRESWYL

Y GWOBRAU ARBENNIG – DIM YN DERBYN ENWEBIADAU

17. GWOBR SEFYDLIAD BRYN TERFEL AM HYRWYDDO’R CELFYDDYDAU MEWN GOFAL CYMDEITHASOL

18. GWOBR LLWYDDIANT GYDOL OES CRAIG THOMAS  

19. GWOBR URDDAS MEWN GOFAL  

20. GWOBR YSBRYD GOFAL